Новини

09.08.2017г.
Във връзка с подаване на данните за институциите към 15.09.2017 г. за учебната 2017/2018 година, представляващи информация от …

Прочети повече…

За ЦИОО

Центърът за информационно осигуряване на образованието (ЦИОО) е държавно обслужващо звено към Министерство на образованието и науката. Центърът е юридическо лице на бюджетна издръжка.

Прочети повече…

Дейности

Обмен на информация с информационните системи на държавната администрация и с други информационни системи;
Достъп до данните на информационната система на образованието

Прочети повече…