Адрес:

София  1113,   кв. „Изток“,  ул. ”Атанас  Далчев” 8

Телефони за контакт:

02 / 971 3510

02 / 971 3517 (факс)

E-mail:

[email protected]

[email protected]