Събиране на данните за информационната система на образованието